F-Stop San Fausto 2. Argazki lehiaketaren sariak

Aurtengo  lehiaketaren emaitzak aurkezten dizuegu: F.Stop San Fausto Jaiak 2. argazki lehiaketaren Irabazleak:
Ganadores 2º concurso de fotografía San Fausto Jaiak. 2014:
1er. Premio
“Barraketatik 3”. Joserra Apella Eguiluz
1.Saria_Joserra_Apella-Barraketatik
2º Premio
“Zezen Z&B” / “Toro B&N”. Monika Romero Perez
2.Saria_MONIKA _ROMERO-ZEZEN_ZB
3er. Premio
“Artopila paseatzen”. Juan Antonio Zorrilla Molina
3.Saria_Juan_Antonio_Zorrilla-ArtopilaPasiatzen
Gazteen Saria/Premio Infantil
“HERRI KIROLAK”. Sara Azpiri Martinez
GazteSaria_Sara_Azpiri-Aizkolari
Gazteen Saria/Premio Infantil
“Etor Zaitez” / “Ven”. Tania Conde Romero

GazteSaria_Tania_Conde-Eror_Zaitez


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
You can leave a response, or create a trackback from your own site.

There are no comments yet, be the first to say something


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>